Funderingsherstel

Heeft uw woning dringend funderingsherstel nodig? Vraag dan direct een gratis offerte aan bij Rijnmond Funderingstechniek. Verslechterde funderingen kunt u al snel herkennen aan scheuren in de muur of gevel, klemmende deuren of ramen, of verzakkingen in de woning. Dit zijn veelal de eerste signalen dat uw fundering aangetast is. Zodra u deze verschijnselen waarneemt is het aan te bevelen om op korte termijn actie te ondernemen. Immers, des te langer u wacht, des te kostbaarder het herstel voor u zal uitpakken.

De fundering van uw woning, bedrijfspand of een ander gebouw is een zeer belangrijk aspect en is de basis voor elke constructie. De fundering zorgt ervoor dat de constructie dan wel het gebouw wordt overgedragen op de ondergrond. Indien een fundering ontbreekt staat een gebouw niet sterk en is deze niet veilig te noemen. Wij raden u dan ook aan uw fundering zo snel mogelijk te herstellen! Zo voorkomt u (grotere) problemen in de toekomst met alle financiële consequenties van dien.

Funderingsherstel is een ingrijpend traject voor woning- en pand eigenaren. Door de heldere aanpak bij Rijnmond Funderingstechniek kunnen wij uw zorgen wegnemen en de funderingsproblemen oplossen. In samenspraak met onze constructeur kunnen wij u helpen met de juiste methodiek voor uw situatie. Vraag direct geheel vrijblijvend een offerte aan!

VRAAG EEN GRATIS OFFERTE AAN

Soorten funderingen

Bij de bouw van een woning kan gekozen worden voor vele verschillende soorten funderingen. Bij funderingsherstel is het dus belangrijk om te weten om welke fundering het exact gaat. Meestal is het afhankelijk van de ondergrond welke fundering er is gebruikt. Om de grondgesteldheid vast te stellen is een uitgebreid onderzoek nodig. Er moet namelijk een bodem en terrein onderzoek, ook wel funderingsonderzoek, plaatsvinden. Aan de hand daarvan weten onze specialisten waar ze mee te maken hebben en wat er exact aan uw fundering hersteld moet worden.

1. Fundering op staal

Bij een fundering op staal zit onder de dragende muur een verbrede gemetselde of betonvoet welke direct op de onderliggende bodem steunt. Het komt helaas vaak voor dat een fundering op staal op een klei/veenlaag is gebouwd. De klei dikte kan 1 meter dik zijn, maar ook zomaar 25 meter! Het vervelende hiervan is dat klei/veen inklinkt wanneer de grondwaterstand verlaagd wordt. Het gevolg van de inklinking van deze laag is dat de woning mee zakt. Dit zorgt voor grote schade, omdat de woning ongelijkmatig zakt en hierdoor scheuren in de wanden en vloeren ontstaan.

Funderingsherstel

2. Funderingsplaat (zwevende vloerplaat)

Een zwevende vloerplaat is een oplossing in waterachtige gebieden als de draagkrachtige grond erg diep zit. Het woord ‘zwevend’ duidt op feit dat de vloerplaat niet wordt ondersteund door een fundament maar rechtstreeks op de grond wordt gestort. In dit geval staat het huis dus op een losse plaat. Zwevende vloerplaten worden alleen toegepast indien er geen gebruik wordt gemaakt van een kelder of kruipkelder.

3. Houten paalfundering

Er staan in Nederland veel ouderen gebouwen op houten palen, zonder betonoplanger. De problemen en dus falen van de fundering ontstaan wanneer het grondwaterpeil zakt. Hierdoor komen de bovenzijden van de houten palen droog komt te staan. Gevolg hiervan is dat de palen beginnen te rotten en zo draagkracht verliezen. Daarnaast kunnen aantastingen door schimmels en bacteriën een oorzaak zijn voor het zwakker worden van de houten palen.

4. Betonplaat fundering (tafelconstructie)

Als er een bestaande kelder of een hoge kruipruimte aanwezig is kan een fundering vanuit deze ruimte hersteld worden. In dit geval plaatsen we segmentpalen en storten we hier een nieuwe betonvloer op. Door inkassingen in de draagmuur kan de vloer goede ondersteuning bieden.

Met onze geavanceerde en compacte machines kunnen wij gemakkelijk werken in kleine ruimtes. De voordelen van een nieuwe fundering met een tafelconstructie is o.a. dat u een geheel nieuwe vloer heeft welke voorzien kan zijn van hoogwaardige isolatie, vloerverwarming en andere leidingen welke wij mee kunnen storten. Tevens is de nieuwe vloer geheel waterpas.

ONTZORGD VAN A TOT Z

ONZE WERKWIJZE

Funderingsonderzoek

Financiering

Constructieberekeningen / Tekenwerk

Offerte

Vergunningen

Voorbereidingen werkzaamheden

Uitvoering funderingsherstel

Project afronding

Oorzaken van funderingsproblemen

Er zijn veel verschillende oorzaken waardoor er problemen kunnen ontstaan met uw fundering. Een van de meest voorkomende oorzaken is bodemzetting. Hierbij verzakt of verschuift de bodem onder de fundering, waardoor de fundering zelf ook zal verzakken. Vaak speelt de bodem onder de fundering dus een grote rol bij mankementen aan uw fundering. Wanneer dit verschuift, zal de fundering meebewegen, waardoor het instabieler wordt of kapot kan gaan. Zo is verandering in de grondwaterstand een ander voorbeeld. Naast dat dit kan zorgen voor verzakkingen in de bodem, kan dit met houten paalfundering ook zorgen voor paalrot. De palen worden dan steeds zwakker en hebben bij lange na niet meer de draagkracht die ze in eerste instantie hadden.

Natuurlijk verslechteren funderingen ook over tijd. Na een verloop van tijd moet de fundering nou eenmaal nagekeken worden om problemen te voorkomen. Daarnaast kan de fundering in het verleden en met oude technieken ook minder goed zijn gelegd, waardoor nu herstel nodig is.

Stappenplan funderingsherstel

Funderingsherstel is een uitgebreid proces waar veel bij komt kijken. Meestal merkt u zelf al dat uw fundering het aan het begeven is door bijvoorbeeld scheuren in de vloeren en muren. Stel dat u in een rijtjeshuis woont, dan betekent dit dat de de omliggende funderingen ook nagekeken moeten worden. Zoals u hierboven al las, betekent dit vaak dat de bodem onder de huizen verzakt is en de funderingen niet meer stabiel staan. Bij Rijnmond Funderingstechniek ziet het proces er als volgt uit:

  1. Funderingsonderzoek: Wanneer u contact met ons opneemt, komen we altijd eerst langs om de situatie goed in kaart te brengen. Hierbij starten we met een grondige bovengrondse inspectie om de aard en omvang van de schade te kunnen achterhalen. Vervolgens zullen we ook ondergronds onderzoeken waar het laakt aan uw fundering.
  2. Funderingsplan: Op basis van onze bevindingen stellen we een gedetailleerd funderingsplan op. Hierin staan alle berekeningen en alle bevindingen die uit het onderzoek zijn gekomen. Op basis van deze gegevens zetten we een uitgebreid plan uit om uw fundering te herstellen. Dit omvat dus ook de methode die het beste voor uw situatie van toepassing is.
  3. Vergunning aanvragen: Om aan de slag te kunnen gaan met het herstel van uw fundering hebben we een omgevingsvergunning nodig. Dit hoeft u zelf niet aan te vragen! Wij zullen dit volledig voor u oppakken.
  4. Bodem herstellen: Aangezien de oorzaak van mankementen aan de fundering vaak komen door verzakkingen van de bodem, moet dit eerst aangepakt worden. Indien nodig stabiliseren we dus eerst de ondergrond om verdere verzakking te voorkomen. Ligt het in uw geval aan het grondwaterpeil? Ook dit zullen we herstellen! 
  5. Funderingsherstel: Nu kunnen we eindelijk beginnen aan het herstel! Hierbij worden de nodige reparaties uitgevoerd, van het vullen van scheuren tot het vervangen van beschadigde fundering onderdelen. Is uw fundering er zo slecht aan toe dat het beter vervangen kan worden, dan zullen we de oude fundering er eerst volledig uit halen en vervolgens de nieuwe plaatsen.
  6. Afwerking: Na het herstel van de fundering zullen we alles weer netjes afwerken, zodat u niets meer ziet van de werkzaamheden. Het gat in de gevel wordt dus ook weer netjes gedicht. Wij geven maar liefst 50 jaar garantie op de constructie!
funderingsherstel
Funderingsherstel
Kelderbouw

Nieuwe fundering met kelder

Als uw fundering hersteld moet worden, is het vaak gunstig om meteen te kiezen voor het bouwen van een kelder. Tijdens de werkzaamheden kan er extra ruimte worden gecreëerd om een kelderbak te maken zodat, u een extra woonlaag kunt laten realiseren. Wel is dit geheel afhankelijk van het type fundering onder uw woning. Bouwen in de diepte is bij uitstek dé manier om meer leefruimte te realiseren. 

Wij voeren ook al uw onderhoud, timmerwerkzaamheden én gevelwerkzaamheden uit. Onze specialisten kunnen de vloer dus zelfs voorzien van vloerverwarming. Zodoende kunnen wij een kelder aanleggen die volledig is aangekleed zoals u dat wilt.

Kosten funderingsherstel

De kosten voor funderingsherstel kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. De meest bepalende aspecten zijn de omvang van de schade, het type fundering, de benodigde interventies, en de toegankelijkheid van het gebied. Bovendien kunnen onvoorziene omstandigheden tijdens het herstelproces invloed hebben op de uiteindelijke kosten. 

Bij Rijnmond Funderingstechniek streven we altijd naar transparantie. We zullen eerst een uitgebreide inspectie uitvoeren. Op basis daarvan stellen we een gedetailleerde offerte op. Alle verwachte kostenposten worden helder uiteengezet en inzichtelijk gemaakt. Ons doel is om u vooraf duidelijkheid te bieden, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Het investeren in funderingsherstel is niet alleen een investering in de stabiliteit van uw pand, maar ook in het waardebehoud van uw onroerend goed op de lange termijn.

Om u tocht een indicatie te geven van wat de kosten ongeveer kunnen zijn. Gemiddeld gezien liggen de kosten tussen de €1250,- en €1750,- per m2. Voor een regulier huis met niet al te ingewikkelde werkzaamheden ligt de totale prijs grof gezien tussen de €5.000,- en €25.000,-. Gaat het om een groter huis en zijn de werkzaamheden een stuk complexer, dan kan dit verder oplopen naar €40.000,-.

Vraag direct een gratis offerte aan bij Rijnmond Funderingstechniek!

Moet uw fundering in Schiedam nagekeken worden of weet u al zeker dat u funderingsherstel nodig heeft? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een specialist van Rijnmond Funderingstechniek! Hoe langer u wacht, hoe erger de schade aan uw woning kan worden.

Ook kunt u ons inschakelen om een uitgebreide kelder op maat te laten bouwen onder uw woning. De perfecte locatie voor extra leefruimte! Zo kunt u zich ten alle tijden even helemaal afzonderen van de rest.

Hoe dan ook zullen wij uw situatie goed in kaart brengen door een gedegen funderingsonderzoek te doen. Zo weten we bijvoorbeeld op wat voor fundering uw woning staat, maar ook in wat voor staat de fundering verkeert en wat er eventueel aan moet gebeuren. Neem vandaag nog contact met ons op om het proces in gang te zetten en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Funderingstechnieken
Projecten

Zij gingen u voor…

Funderingsherstel
Funderingsherstel
Amstel 202
Funderingsherstel Boerhaavelaan
Funderingsherstel
Boerhaavelaan Schiedam
funderingsherstel goudsesingel rotterdam
Funderingsherstel
Goudsesingel Rotterdam
Funderingsherstel
Funderingsherstel Schiedam Kluswoningen
Vandaag nog met
uw project starten?

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.

06 83172276