Funderingsherstel
Uw oplossing

Funderingsherstel vakkundig en secuur

Een scheur in de muur of gevel, klemmende deuren of ramen of een verzakte vloer zijn veelal de eerste signalen dat uw fundering aangetast is. Zodra u deze verschijnselen waarneemt is het aan te bevelen om op korte termijn actie te ondernemen. Immers hoe langer u wacht des te kostbaarder het funderingsherstel zal uitpakken.

De fundering van uw woning, bedrijfspand of een ander gebouw is een zeer belangrijk aspect en is de basis voor elke constructie. De fundering zorgt er voor dat de constructie dan wel het gebouw wordt overgedragen op de ondergrond. Indien een fundering ontbreekt staat een gebouw niet sterk en is deze niet veilig te noemen. U moet uw fundering herstellen dus zo snel mogelijk doen bevelen wij dan ook aan! Zo voorkomt u (grotere) problemen in de toekomst met alle financiële consequenties van dien.

Het herstellen van een fundering brengt heel wat met zich mee en dat begrijpen wij als geen ander. Het geheel is een ingrijpend traject voor woning- en pand eigenaren. Door onze heldere aanpak kunnen wij eventuele zorgen wegnemen. In samenspraak met onze constructeur kunnen wij u helpen met de juiste methodiek voor het funderingsherstel. Tevens kunnen wij in samenspraak enkele varianten doornemen zoals het maken van een kelder.

U kunt ons inzetten voor funderingsherstel in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en Zaandam.

Funderingsherstel

Welke soorten funderingen zijn er ?

Er zijn vele verschillende funderingen. Bij de bouw van een woning kan er gekozen worden voor verschillende soorten funderingen. Het is meestal afhankelijk van de ondergrond welke fundering er zal worden toegepast. Om de grondgesteldheid vast te stellen is een uitgebreid onderzoek nodig. Hiervoor is een bodem en terrein onderzoek nodig. Na kennis hiervan kan worden bepaald welk type fundering nodig is.

Fundering oP staal

Bij een fundering op staal zit onder de dragende muur een verbrede gemetselde of betonvoet welke direct op de er onderliggende bodem draagt. Het komt helaas vaak voor dat een fundering op staal op een klei/veenlaag is gebouwd. De klei dikte kan 1 meter dik zijn maar ook 25 meter. Echter klinkt klei/veen in wanneer de grondwaterstand verlaagd wordt. Het gevolg is dat door de inklinking van de klei/veenlaag de woning met de inklinking mee zakt en zorgt zo voor grote schade door ongelijkmatige zetting.

Algemene funderingsplaat
(zwevende vloerplaat)

Een zwevende vloerplaat is een oplossing in waterachtige gebieden als de draagkrachtige grond erg diep zit. Het woord ‘zwevend’ duidt op feit dat de vloerplaat niet wordt ondersteund door een fundament maar rechtstreeks op de grond wordt gestort. De zwevende vloerplaat wordt toegepast indien er geen gebruik wordt gemaakt van een kelder of kruipkelder.

Houten paalfundering

Er staan in Nederland veel ouderen gebouwen op houten palen, zonder betonoplanger. De problemen ontstaan wanneer het grondwaterpeil zakt en de bovenzijde van de houten palen droog komt te staan. Het gevolg hiervan is dat de palen beginnen te rotten en zo draagkracht verliest. Daarnaast kunnen aantastingen door schimmels en bacteriën een oorzaak zijn voor het zwakker worden van de houten palen.

Stappenplan funderingsherstel

Om een fundering te herstellen zal allereerst moeten worden vastgesteld of uw woning problemen ondervindt aan de bestaande fundering. De oorzaken voor funderingsproblemen bestaan o.a. uit houtrot van de palen/of langshout door een te lage grondwaterstand, aantasting van de palen door schimmels of bacteriën of ‘negatieve kleef’ waarbij de palen niet meer voldoende draagkracht bieden. Indien (fundering)onderzoek aantoont dat uw woning schade heeft aan uw fundering dan is herstel hiervan noodzakelijk.

Kelder

Funderingsherstel d.m.v. een nieuwe
betonplaatfundering (tafelconstructie)

Als er een bestaande kelder of een hoge kruipruimte aanwezig is kan een fundering herstellen vanuit deze ruimte plaatsvinden. Door onze geavanceerde en compacte machines kunnen wij werken in kleine ruimten om ons werk ten uitvoer brengen. De voordelen van een nieuwe fundering met een tafelconstructie is o.a. is dat u een geheel nieuwe vloer heeft welke voorzien kan zijn van hoogwaardige isolatie, vloerverwarming en andere leidingen welke wij mee kunnen storten. Tevens is de nieuwe vloer geheel waterpas. Er zijn echter nog meer vormen van het herstel van uw fundering mogelijk.

Nieuwe fundering met kelder

Bouwen in de diepte is bij uitstek dé manier om zo meer leef- of werkruimte te realiseren.
Als fundering hersteld moet worden, is het veelal gunstig om te kiezen voor een kelder. Tijdens de werkzaamheden kan er extra ruimte worden gecreëerd om een kelderbak te maken zodat u een extra woonlaag kunt laten realiseren. Wij voeren ook al uw onderhoud, timmer werkzaamheden én gevel werkzaamheden uit. Zodoende kunnen wij nadat uw fundering is hersteld een kelder aanleggen of deze voorzien van aankleding, uw gevel aanpakken of kunt u desgewenst een complete verbouwing door ons laten uitvoeren.

Ook kunnen wij diverse andere diensten voor u regelen als funderingsonderzoekfundering berekenenkelderbouw en bekisting.

Projecten

Zij gingen u voor…

Naam bedrijf
Amstel 202
Funderingsherstel Boerhaavelaan
Naam bedrijf
Boerhaavelaan Schiedam
funderingsherstel goudsesingel rotterdam
Naam bedrijf
Goudsesingel Rotterdam
Naam bedrijf
Funderingsherstel Schiedam Kluswoningen

Vandaag nog met
uw project starten?

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.

06 83172276