Funderingsherstel

Uw oplossing

Funderingsherstel vakkundig en secuur

Een scheur in de muur of gevel, klemmende deuren of ramen of een verzakte vloer zijn veelal de eerste signalen dat uw fundering aangetast is. Zodra u deze verschijnselen waarneemt is het aan te bevelen om op korte termijn actie te ondernemen. Immers hoe langer u wacht des te kostbaarder het funderingsherstel zal uitpakken.

De fundering van uw woning, bedrijfspand of een ander gebouw is een zeer belangrijk aspect en is de basis voor elke constructie. De fundering zorgt er voor dat de constructie dan wel het gebouw wordt overgedragen op de ondergrond. Indien een fundering ontbreekt staat een gebouw niet sterk en is deze niet veilig te noemen. U moet uw fundering herstellen dus zo snel mogelijk doen bevelen wij dan ook aan! Zo voorkomt u (grotere) problemen in de toekomst met alle financiële consequenties van dien.

Funderingsherstel brengt heel wat met zich mee en dat begrijpen wij als geen ander. Het geheel is een ingrijpend traject voor woning- en pand eigenaren. Door de heldere aanpak bij Rijnmond Funderingstechniek kunnen wij eventuele zorgen wegnemen. In samenspraak met onze constructeur kunnen wij u helpen met de juiste methodiek voor het funderingsherstel. Tevens kunnen wij in samenspraak enkele varianten doornemen zoals het maken van een kelder.

Funderingsherstel
Funderingsherstel Kootsekade Rotterdam

Wat is funderingsherstel?

Funderingsherstel is het proces van het repareren en versterken van een bestaande fundering. Dit kan nodig zijn door een verscheidenheid aan oorzaken, zoals verzakkingen, erosie, waterschade of natuurlijke slijtage. Naarmate de tijd vordert, kunnen grondverschuivingen, veranderingen in de bodemgesteldheid of externe factoren zoals bouwwerkzaamheden in de buurt leiden tot problemen in de fundering van een gebouw. Funderingsherstel is erop gericht deze problemen aan te pakken, de oorspronkelijke stabiliteit en draagkracht van de fundering te herstellen en verdere schade in de toekomst te voorkomen. Het is een essentiële interventie die de levensduur van een gebouw kan verlengen en de veiligheid voor de inzittenden garandeert. Neem contact op met de specialisten van Rijnmond Funderingstechniek om u hier verder over te laten adviseren!

Welke soorten funderingen zijn er ?

Er zijn vele verschillende funderingen. Bij de bouw van een woning kan er gekozen worden voor verschillende soorten funderingen en het is bij funderingsherstel dus belangrijk om te weten om welke fundering het exact gaat. Meestal is het afhankelijk van de ondergrond welke fundering er is gebruikt. Om de grondgesteldheid vast te stellen is een uitgebreid onderzoek nodig, namelijk een bodem en terrein onderzoek (ook wel een funderingsonderzoek). Aan de hand daarvan kan het echte herstel van de fundering beginnen!

1. Fundering op staal

Bij een fundering op staal zit onder de dragende muur een verbrede gemetselde of betonvoet welke direct op de er onderliggende bodem draagt. Het komt helaas vaak voor dat een fundering op staal op een klei/veenlaag is gebouwd. De klei dikte kan 1 meter dik zijn maar ook 25 meter. Echter klinkt klei/veen in wanneer de grondwaterstand verlaagd wordt. Het gevolg is dat door de inklinking van de klei/veenlaag de woning met de inklinking mee zakt en zorgt zo voor grote schade door ongelijkmatige zetting.

2. Algemene funderingsplaat
(zwevende vloerplaat)

Een zwevende vloerplaat is een oplossing in waterachtige gebieden als de draagkrachtige grond erg diep zit. Het woord ‘zwevend’ duidt op feit dat de vloerplaat niet wordt ondersteund door een fundament maar rechtstreeks op de grond wordt gestort. De zwevende vloerplaat wordt toegepast indien er geen gebruik wordt gemaakt van een kelder of kruipkelder.

3. Houten paalfundering

Er staan in Nederland veel ouderen gebouwen op houten palen, zonder betonoplanger. De problemen ontstaan wanneer het grondwaterpeil zakt en de bovenzijde van de houten palen droog komt te staan. Het gevolg hiervan is dat de palen beginnen te rotten en zo draagkracht verliest. Daarnaast kunnen aantastingen door schimmels en bacteriën een oorzaak zijn voor het zwakker worden van de houten palen.

funderingsherstel

Stappenplan funderingsherstel

Om een fundering te herstellen zal allereerst moeten worden vastgesteld of uw woning problemen ondervindt aan de bestaande fundering. De oorzaken voor funderingsproblemen bestaan o.a. uit houtrot van de palen/langshout door een te lage grondwaterstand, aantasting van de palen door schimmels of bacteriën of ‘negatieve kleef’ waarbij de palen niet meer voldoende draagkracht bieden. Indien (fundering)onderzoek aantoont dat uw woning schade heeft aan uw fundering dan is herstel hiervan noodzakelijk. Hierbij gaan we bij Rijnmond Funderingstechniek als volgt te werk:

  1. Inspectie: We starten altijd met een grondige inspectie om de aard en omvang van de schade te begrijpen.
  2. Plan van aanpak: Op basis van onze bevindingen stellen we een gedetailleerd herstelplan op.
  3. Grondstabilisatie: Indien nodig stabiliseren we eerst de ondergrond om verdere verzakking te voorkomen.
  4. Funderingsherstel: We voeren de nodige reparaties uit, van het vullen van scheuren tot het vervangen van beschadigde funderingsonderdelen.
  5. Afwerking en garantie: Na het herstel van de fundering geven wij 25 jaar garantie op de constructie.
houten funderingspalen schade
funderingsschade houten palen

Funderingsherstel d.m.v. een nieuwe
betonplaatfundering (tafelconstructie)

Als er een bestaande kelder of een hoge kruipruimte aanwezig is kan een fundering herstellen vanuit deze ruimte plaatsvinden. Door onze geavanceerde en compacte machines kunnen wij werken in kleine ruimten om ons werk ten uitvoer brengen. De voordelen van een nieuwe fundering met een tafelconstructie is o.a. is dat u een geheel nieuwe vloer heeft welke voorzien kan zijn van hoogwaardige isolatie, vloerverwarming en andere leidingen welke wij mee kunnen storten. Tevens is de nieuwe vloer geheel waterpas. Er zijn echter nog meer vormen van het herstel van uw fundering mogelijk.

Nieuwe fundering met kelder

Bouwen in de diepte is bij uitstek dé manier om zo meer leef- of werkruimte te realiseren.
Als fundering hersteld moet worden, is het veelal gunstig om te kiezen voor een kelder. Tijdens de werkzaamheden kan er extra ruimte worden gecreëerd om een kelderbak te maken zodat, u een extra woonlaag kunt laten realiseren. Wij voeren ook al uw onderhoud, timmerwerkzaamheden én gevelwerkzaamheden uit. Zodoende kunnen wij een kelder aanleggen nadat uw fundering is hersteld of deze voorzien van aankleding, uw gevel aanpakken of kunt u desgewenst een complete verbouwing door ons laten uitvoeren.

Kelder

Kosten funderingsherstel

De kosten voor funderingsherstel kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van meerdere factoren. De omvang van de schade, het type fundering, de benodigde interventies, en de toegankelijkheid van het gebied zijn enkele van de bepalende aspecten. Bovendien kunnen onvoorziene omstandigheden tijdens het herstelproces invloed hebben op de uiteindelijke kosten. Bij Rijnmond Funderingstechniek streven we altijd naar transparantie. We zullen eerst een uitgebreide inspectie uitvoeren, op basis waarvan we een gedetailleerde offerte opstellen. Hierin worden alle verwachte kostenposten helder uiteengezet. Ons doel is om u vooraf duidelijkheid te bieden, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Het investeren in funderingsherstel is niet alleen een investering in de stabiliteit van uw pand, maar ook in het waardebehoud van uw onroerend goed op de lange termijn.

Laat uw fundering herstellen door Rijnmond!

Kiezen voor Rijnmond Funderingstechniek betekent kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Al jarenlang staan wij bekend als dé specialist in funderingsherstel in Rotterdam en de rest van de regio. Onze vakmensen combineren hun uitgebreide kennis en ervaring met de nieuwste technieken en materialen om tot de beste resultaten te komen. Bovendien begrijpen we dat funderingsherstel een ingrijpend proces kan zijn, zowel technisch als emotioneel. Daarom zetten we ons in voor heldere communicatie en persoonlijke begeleiding gedurende het hele traject. Van het eerste contactmoment tot de afronding van de werkzaamheden, u kunt rekenen op onze professionele aanpak en toewijding. Wacht niet langer en zorg dat uw bouwwerk de basis heeft die het verdient met Rijnmond Funderingstechniek aan uw zijde. Wij laten u niet zakken!

U kunt ons inzetten voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en Zaandam.

ONZE WERFKWIJZE

ONTZORGD VAN A TOT Z

Funderingsonderzoek

Financiering

Constructieberekeningen / Tekenwerk

Offerte

Vergunningen

Voorbereidingen werkzaamheden

Uitvoering funderingsherstel

Project afronding

Projecten

Zij gingen u voor…

Funderingsherstel
Amstel 202
Funderingsherstel Boerhaavelaan
Funderingsherstel
Boerhaavelaan Schiedam
funderingsherstel goudsesingel rotterdam
Funderingsherstel
Goudsesingel Rotterdam
Funderingsherstel
Funderingsherstel Schiedam Kluswoningen

Vandaag nog met
uw project starten?

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.

06 83172276